week6

สัปดาห์
วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่ออุปกรณ์
6
จันทร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การรับฟังอย่างมีสติ
มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้
ก้อนหิน
ขั้นเตรียม: 
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า (กระต่าย-ก่อหญ้า,กระต่าย-สุนัขจิ้งจอก)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ1 นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมก้อนหินที่มีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันจำนวนหกก้อนมาวางไว้กลางห้อง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคอดว่าก่อนหินทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง?"
- ครูแจกกระดาษ A4ให้นักเรียนคนละหนึ่งแผ่นขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่ง
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าตนเองมีคุณสมบัติเหมือนหินก่อนใด/เพราะเหตุใด?"
นักเรียนแต่ละคนสร้างชิ้นงาน(วาดรูปหรือเขียนข้อความ)แล้วแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
กระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป: ครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- ก้อนหินรูปร่างต่างๆ
- เพลงสปา
- กระดาษ/ปากกา

พุธ
ศิลปะ,ดนตรี
- การรับฟังอย่างมีสติ
 - มีสติจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
 - ฝึกจินตนาการและคิด     สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 - การมองภาพ ตีความหมายจากสิ่งที่เห็นเชื่อมโยงเข้าสู่ตนเองได้

บ. ใบไม้แปลงร่าง
ขั้นเตรียม:
นักเรียนนั่งล้อมเป็นวงกลม / ครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- ครูพานักเรียนทำ Brain Gym 2 ท่า (กระต่าย-ก่อหญ่า,กระต่าย-สุนัขจิ้งจอก)
ครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตานั่งสมาธิอยู่กับตัวเอง กำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองประมาณ1 นาที
ขั้นกิจกรรม:
ครูเตรียมใบไม้ที่มีขนาด รูปร่างและสีที่แตกต่างกันติดกาวและติดไว้กับกระดาษแข็ง
- ครูนำใบไม้รูปร่างต่างๆมาให้นักเรียนดู และกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “ใบไม้ทำอะไรได้บ้าง/ทำอะไรไม่ได้บ้าง?”
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนจากคำถาม
ครูนำภาพตัวอย่างศิลปะจากใบไม้ให้นักเรียนดู- ครูแจกใบไม้ที่ได้ติดกาวไว้กับกระดาษแล้ว ให้กับนักเรียน ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ด้วยความขอบคุณอย่างนอบน้อม/ครูEmpower ด้วยคำชื่นชมในการรับและส่ง
- นักเรียนวาดภาพต่อเติมจากรูปร่างใบไม้ที่มีอยู่เดิมอย่างสร้างสรรค์
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงความหมายของภาพที่ตนเองวาด
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้?
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
นักเรียนส่งชิ้นงานมากลับมาที่ครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุปครูEmpowerด้วยคำขอบคุณ ขอบคุณกันและกัน ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

- ใบไม้รูปร่างต่างๆ
- กระดาษ/ปากกา
- เพลงสปา

กิจกรรม : นาฬิกากับเวลา

ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม

นักเรียนสังเกตเห็นอะไร?
พี่มายด์ : นาฬิกาค่ะ
พี่เบ็ค : กระจกครับ

นักเรียนเห็นแล้วนึกถึงอะไร?
พี่มุก(อุษ) : วันเวลาที่ผ่านมาค่ะ
พี่กัณฑ์ : อดีตครับ
พี่บูม : ช่วงเวลาในวัยเด็กครับ

นักเรียนคิดว่าต่างจากนาฬิกาเรือนอื่นอย่างไร?
พี่อ๋อมแอ๋ม : ความเป็นเจ้าของในนาฬิกาเรือนนี้ค่ะ

นักเรียนอยากหยุดเวลาไว้ตอนไหน เพราะอะไร?
พี่นิว(ญ) : เวลาที่ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับครอบครัวค่ะ
พี่นุ่น : 5 ทุ่ม เพราะได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายค่ะ
พี่ภูพาน : 3 ทุ่ม เพราะบางคนก็ได้นอนหลับพักผ่อน แต่บางคนอาจไม่ได้นอนเพราะกำลังทำงานในเวลากลางคืนครับ

ตัวอย่างชิ้นงาน

 

ขั้นจบ


กิจกรรม : คำสร้างภาพ

ขั้นเตรียม

ขั้นกิจกรรมนักเรียนสังเกตเห็นอะไร?
พี่มายด์ : กระดาษค่ะ
พี่เบ็ค : ไม้โทครับ
พี่นิว(ญ): คำที่สอดคล้องกันค่ะ

นักเรียนอ่านคำที่ได้?
พี่คิม : ต้นไม้ สุนัข ลิงครับ

จากคำที่เพื่อนอ่านนักเรียนคิดว่ามีภาพอะไร?
นิว(ช): ต้นไม้ครับ

นักเรียนแชร์ภาพที่ตนเองได้สร้างสรรค์จากคำ?
พี่นุ่น : ภาพแม่มีชีวิตที่ดีค่ะ
พี่พลอย : ภาพยายกับสุนัขตักน้ำที่ลำธารคะ

นักเรียนคิดว่าได้อะไรจากการทำกิจกรรมนี้?
พี่เบ็ค :การวาดภาพสื่อความหมายครับ
พี่ก้อย : การคิดวิเคราะห์ค่ะ

ตัวอย่างชิ้นงานขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น